Stray Travel Bus Tours
Home. Our Trips » Asia » Laos

Laos

Thailand  Laos  Cambodia  Vietnam
Lot
38 DAYS +
Start: Bangkok
End: Hanoi
$2,995 USD
VIEW TRIP INFO
Lot Freestyle Tour ThumbnailMap
Thailand  Laos  Cambodia
Mekong
26 Days +
Start: Bangkok
End: Bangkok
$2,245 USD
VIEW TRIP INFO
Mekong Freestyle Tour ThumbnaiMap
Thailand  Laos
Little Mekong
17 Days +
Start: Bangkok
End: Bangkok
$1,475 USD
VIEW TRIP INFO
LittleMekong Freestyle Tour ThumbnaiMap
Laos
Long Laos
14+ Days
Start: Chiang Mai
End: Don Det
$1,325 USD
VIEW TRIP INFO
LongLaos Freestyle Tour ThumbnaiMap
Laos
Little Laos
9+ Days
Start: Chiang Mai
End: Vientiane
$745 USD
VIEW TRIP INFO
LittleLaos Freestyle Tour ThumbnaiMap
Thailand  Laos
Tom Yum
12+ Days
Start: Bangkok
End: Bangkok
$895 USD
VIEW TRIP INFO
TomYum Freestyle Tour ThumbnaiMap
Thailand  Laos  Cambodia  Vietnam
Lot Pass
38 days +
Start: Bangkok
End: Hanoi
$2,195 USD
VIEW TRIP INFO
Lot Freestyle Tour ThumbnailMap2
Thailand  Laos
Long Laos Pass
14 days +
Start: Chiang Mai
End: Don Det/Pakse
$895 USD
VIEW TRIP INFO
LongLaos FP Stray Asia route 19 20
Thailand  Laos  Cambodia
Mekong Pass
26 days +
Start: Bangkok
End: Bangkok
$1,595 USD
VIEW TRIP INFO
Mekong Freestyle Tour ThumbnailMap
Thailand  Laos
Tom Yum Pass
12 Days +
Start: Bangkok
End: Bangkok
$765 USD
VIEW TRIP INFO
TomYum Freestyle Tour ThumbnailMap
Thailand  Laos
Little Laos Pass
9 Days +
Start: Chiang Mai
End: Vientiane
$585 USD
VIEW TRIP INFO
LittleLaos Freestyle Tour ThumbnailMap
Thailand  Laos
Little Mekong Pass
17 days +
Start: Bangkok
End: Bangkok
$1,195 USD
VIEW TRIP INFO
LittleMekong Freestyle Tour ThumbnailMap